Welcome to the Hate-Free Zone

Islamská nadácia na Slovensku (Islamic Foundation in Slovakia) už viac ako 23 rokov buduje mosty porozumenia – jej členovia prepájajú a zbližujú cudzinecké a moslimské minority so slovenskou verejnosťou cez otvorený dialóg.

What we did

Branding

Year

2022

Client

The campaign of Islamic Foundation in Slovakia to spread awareness and reduce hate speech and stereotypes of minorities

Oslovili nás s požiadavkou na tvorbu vizuálnej identity pre ich celoslovenskú kampaň Hate-Free Zone. Cieľom kampane je zmierňovania nenávistných prejavov a negatívnych stereotypov. Vzdelávacími aktivitami a protipólnymi diskusnými stretnutiami face-to-face bojujú proti predsudkom i všetkým prejavom šikany, diskriminácie či nenávisti voči týmto skupinám obyvateľov.

Logo symbolizuje blízkosť, mier a súdržnosť. Je prejavom blízkosti a vľúdnosti k cudzím medzi nami.

Do kampane sa môžu zapojiť akékoľvek verejné inštitúcie, školy, či súkromné podniky formou nálepky na vstupe – pre označenie priestoru ako Hate-Free Zone, čiže zóny bez nenávisti.

Welcome to the Hate-Free Zone
Welcome to the Hate-Free Zone